OVERZICHT
01.12.2021

PRINCIPIEEL AKKOORD FUSIE

Op 28/06 was er een historische gemeenteraad!

Er werd toen immers een principieel akkoord bereikt omtrent de fusie Hoeselt - Bilzen. En dat voor beide gemeentes unaniem!

De principiële beslissing behelst dat op 1 januari 2025 te fusioneren. De nieuwe gemeente zal 42.300 inwoners hebben en een oppervlakte van 106 km².

Vooraf werd er  een  haalbaarheidsstudie gedaan door expertisebureau Idea Mondea. Dit gaf duidelijk aan dat de socio-economische, demografische en financiële randvoorwaarden in beide gemeenten erg gelijklopend zijn en dat beiden over goed uitgebouwde diensten beschikken.

Door te fusioneren kunnen we samen:

  • De kwaliteit van de dienstverlening beduidend verhogen.
  • De diensten uitbouwen tot sterkere teams.
  • Nog meer investeren in de toekomst van de 23 deelgemeenten.
  • In ieder dorp de ontmoetingszaal, het sportveld en de basisschool moderniseren.
  • Als nieuwe en grote stad de belangen van onze inwoners nog beter verdedigen in Vlaanderen, België én Europa.

De financiële bonus van 500 euro per inwoner (in totaal 21,2 miljoen euro) die Vlaanderen in het vooruitzicht stelt, geeft voldoende ruimte om nu al te zeggen dat de belastingen niet verhoogd worden, integendeel. Een aantal belangrijke investeringen in socio-culturele infrastructuurprojecten zoals een volledige dorpsherinrichting, een uitbreiding van de bedrijventerreinen en een nieuw sportpark, worden opnieuw haalbaar. De diensten zullen efficiënter georganiseerd kunnen worden.

De gemeenschappelijke website www.fusiehoeseltbilzen.be werd opgestart, waar iedere inwoner de stand van zaken kan raadplegen over de fusie.

In december 2023 zal er een tweede (definitieve) beslissing moeten genomen worden door de gemeenteraden. De effectieve fusie zal ingaan op 1 januari 2025 met een gemeenteraad van 35 gekozenen.  De nieuwe bestuursploeg zal één burgemeester en negen schepenen tellen.

Titel

Bart Somers Alden Biezen fusie Bilzen Hoeselt Beter Bilzen