OVERZICHT
31.08.2017

Officiële opening Abbendaal

Vrijdag 25 augustus kon je Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts spotten in Bilzen in een onderonsje met onze schepen van openbare werken Guido Cleuren. Reden? De officiële opening van Abbendaal, de nieuwe omleidingsweg rond het bedrijventerrein De Spelver.

Titel

Abbe wie? Abbendaal, vernoemd naar hoe men in de 16de en 17de eeuw dit gebied noemde toen het nog velden en beemden waren op de grens Walwilder- Bilzen. Maar nu is het dus een 1650 meter lange weg die het knooppunt Alden Biesensingel-Maastrichterstraat en Meershoven verbind. En ook die straat en de aansluiting met de Spelverstraat werd aangepakt. 


Totale kostprijs van de werken bedroeg 2 500 000 Euro, waarvan 650 000 Euro voor de Stad Bilzen (290 000 Euro terug te vorderen via subsidies van het Fietsfonds). Geen kleine bedragen, maar wat kregen we hiervoor in de plaats: 1650 meter nieuwe weg (Abbendaal), 400 lopende meter verhoogd aanliggende fietspaden op Meershoven, een nieuwe fietsverbinding richting de Asdreef van 400 meter, nieuwe riolering, een aangepaste voorrangsregeling op het kruispunt van de Spelverstraat, een nieuwe rotonde op Abbendaal en de verkeerslichten op het kruispunt  Abbendaal/Meershoven. Er werd niet voor een rondpunt gekozen, maar voor een kruispunt, waar velen vooraf wat bedenkingen over hadden, maar door de plaatsing van de slimme lichten verloopt het verkeer toch heel vlot en zijn er geen opstoppingen zoals sommigen eerst vreesden.

Er zijn trouwens nog verdere plannen voor Meershoven en de Spelverstraat. Op dit moment loopt er een studie voor de volledige vernieuwing van de riolering in Meershoven (tussen de brug van de Demer en het nieuwe aangelegd stuk) en de riolering in de Spelverstraat tot aan het kruispuint Bleekaert. Qua wegenis wordt op Meershoven het huidige profiel doorgetrokken, wat wil zeggen dat er aan weerszijden verhoogd aanliggende fietspaden en voetpaden komen. In de Spelverstraat zal er ook nog een nieuwe fietsverbinding aangelegd worden tussen Meershoven en de Kapittelstraat. Hier worden wel geen voetpaden voorzien, maar de voetganger kan hier gebruik maken van de fietspaden. Daarnaast wordt ook nog eens het kruispunt met de Kapittelstraat heringericht (waarbij de tak richting Maastrichterstraat ondergeschikt zal worden op de as Spelverstraat/Kapittelstraat).


In eerste instantie wordt de Spelverstraat aangepakt, die werken staan gepland voor 2018. De vernieuwing van Meershoven zal deze werken opvolgen en starten normaal eind 2018, begin 2019. En er komt een klein pleintje in de draai van Meershoven met een bank, een paar bomen en een petanquebaan.