OVERZICHT
02.12.2021

BRUNO EN GUIDO MAKEN EEN FIETSTOCHTJE MET MINISTER LYDIA PEETERS

Met de nieuwe fietssnelweg Heesveld-Spurkerweg is er vanaf nu een veilige verbinding voor de zwakke weggebruikers.
Minister Lydia Peeters kwam graag naar Bilzen om het fietspad officieel te openen en fietste met Guido en Bruno een stukje mee.

In totaal zijn er 1300 lopende meter nieuwe fietspaden aangelegd in dit dossier, goed voor een oppervlakte van 3500m² asfalt. Het project dat momenteel in studiefase zit zou nog eens voor 1100 lopende meter fietspaden en 700m fietsstraat zorgen. Dit alles moet ervoor zorgen dat er een traject van 4km ontstaat tussen de N2 en Taunusweg waar de fietser overal een veilig tracé heeft.
Maar er ligt niet overal asfalt, het kruispunt Eikerweg – Twaalfbunderweg loopt door een natuurzone waar we geen cementgebonden verharding mochten gebruiken. Het is een kort stukje van 50 à 60 meter en hier kozen we voor een natuurlijk bindmiddel, met name hars. Voor de fietser maakt dit geen verschil, het blijft een goed toegankelijk fietspad, maar op die manier tonen we ons respect voor de natuurwaarden in het bos.

Het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad dat eerder werd aangelegd langs de Sint-Lodewijkstraat en het westelijk deel van Heesveld werd de voorbije maanden doorgetrokken tot op de rotonde van bedrijventerrein Kieleberg. Het kruispunt van Heesveld met de Twaalfbunderweg werd veiliger gemaakt voor passanten. De verbinding langs de Munsterbeek- en Eikerveldweg werd vernieuwd en van een dertigtal ledlampen voorzien. De oversteek in Eik wordt in augustus verschoven om de zichtbaarheid te verbeteren en de snelheidsremmende verkeerselementen zullen er een permanent karakter krijgen.

Ook op Spurkerweg werd een dubbelrichtingsfietspad aangelegd, van de aansluiting met de Munsterbeekweg tot aan de Tuinweg. Aan de overzijde zorgt een eenrichtingspad ervoor dat tweewielers die van Spurk komen de rijbaan niet hoeven te kruisen aan de spoorbrug.

De stad begon inmiddels een studie om de fietssnelweg op Spurkerweg te verlengen tot aan Broekem. Vandaar zal het traject via de Spoorstraat en de Kampveldweg richting station lopen. Bedoeling is dat deze werken midden 2022 van start gaan.

Voor het project in Heesveld werden 115 werkdagen als uitvoeringstermijn voorzien, waarvan er een 90-tal zijn gebruikt. De nog resterende dagen zullen gebruikt worden voor de aanpassing van het knooppunt Eik – Munsterbeekweg waar we de zichtbaarheid van het kruispunt zullen verhogen en verkeersremmende elementen zullen aanbrengen. Hiermee blijft de aannemer perfect binnen de vooropgestelde termijnen.

Ook op vlak van budget blijft het dossier volledig binnen de vooropgestelde ramingen. De uiteindelijke inschrijvingsprijs van 650.000€ was zelfs lager dan de voorziene raming van bijna 900.000€.

Titel

Bruno Steegen Lydia Peeters Guido Cleuren Bert Lambrechts Beter Bilzen Open VLD fietspas Heesveld Kielenberg Bilzen