Titel


Dromen voor onze stad

Bilzen is uniek.
We zijn niet de grootste. We zijn niet de oudste. Maar we zijn wel héél bijzonder.

Bilzen is gezinsvriendelijk én ondernemend, cultureel én sportief, genieten voor jong en oud.

Bruno Steegen en zijn team hebben Bilzen de afgelopen 6 jaren sterker gemaakt. Op vele vlakken.
We hebben Bilzen op de kaart gezet en in de kijker geplaatst als een modelgemeente waar velen jaloers op zijn.

Een goed begin, maar één legislatuur is te kort om al onze dromen te realiseren. We willen onze prachtige demerstad de komende jaren namelijk nóg beter & sterker maken. We gaan voor een nóg beter Bilzen, voor alle Bilzenaren.

DE
MOOISTE

We dromen ervan om van Bilzen de mooiste stad te maken. Met veel groen, met goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden. Van Schoonbeek tot in Hees. Een stad waar anderen nóg jaloerser op zullen zijn.

DE
VEILIGSTE

We dromen ervan om van Bilzen de veiligste stad te maken. Daarvoor zullen we blijven investeren in verkeersveiligheid, vooral in schoolomgevingen. Maar zullen we ook streng blijven optreden tegen alle vormen van overlast, criminaliteit en drugsgebruik.

DE
GEZELLIGSTE

We dromen ervan om van Bilzen de gezelligste stad te maken. Voor jong en oud. Een toeristische trekpleister met een rijk aanbod aan cultuur, evenementen, winkels, horecazaken en hotels. Een stad die boeit en waar op elk moment iets te beleven valt. En dit ook in de deelgemeenten. Jeugdwerking, verenigingen en vrijwilligers worden ondersteund. Ook alle sportclubs

krijgen onze steun. Op die manier versterken we de samenhorigheid.

DE GEZINS-VRIENDELIJKSTE

We dromen ervan om van Bilzen de gezinsvriendelijkste stad
te maken, met betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen, maar ook met basisscholen in alle deelgemeenten. Aangevuld met een ruim aanbod aan kinderopvang en activiteiten voor kinderen van alle leeftijden. Zo willen we jonge gezinnen blijven aantrekken en maken we van Bilzen een nog bruisendere stad.

DE
WELVARENDSTE

We dromen ervan om van Bilzen de welvarendste stad te maken.
We willen onze ondernemers op de best mogelijke manier ondersteunen bij de uitbouw van hun zaak. Op die manier willen we nóg meer bedrijven naar Bilzen halen. Daarmee creëren we niet alleen werkgelegenheid maar ook welvaart. Door die welvaart en door slim te investeren kunnen we de belastingen nóg verder laten dalen.

DE
DUURZAAMSTE

We dromen ervan om van Bilzen de duurzaamste stad te maken. Met zonnepanelen op de daken van al onze stedelijke gebouwen en met groene of elektrische stadsvoertuigen. We zetten de toon. Goed voor het klimaat én goed voor onze gezondheid. We moedigen onze inwoners aan om hetzelfde te doen. Zo maken we van Bilzen ook de gezondste stad.

DE MEEST INNOVATIEVE

We dromen ervan om van Bilzen de meest innovatieve stad te maken. Waar de dienstverlening snel en e iciënt gebeurt en waar we kunnen inspelen op de nieuwste evoluties of app’s. We gaan voor een open en duidelijke communicatie waarin we zowel jong als oud kunnen bereiken en waar plaats is voor een dialoog of burgerparticipatie. We ondersteunen creatieve Bilzenaren omdat ook kunst en cultuur van groot belang zijn.

DE MEEST
ZORGENDE

Tenslotte dromen we ook om van Bilzen de meest zorgende stad te maken. Ouderenzorg is een prioriteit. Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daarin maximaal ondersteund worden. Maar wanneer het nodig is aangepaste huisvesting kunnen krijgen. Maar ook kansarmen, maatschappelijk kwetsbare jongeren en mensen met een beperking verdienen alle aandacht en alle kansen.

Titel

Laat ons samen die dromen realiseren.

Laat ons samen Bilzen nóg beter maken!


Bruno Steegen

Lijsttrekker Beter Bilzen | Kandidaat-burgemeester