OVERZICHT
16.12.2020

Guido zorgt voor een nieuwe brug in Eigenbilzen

De nieuwe brug tussen de Dorpsstraat en de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen is een feit. Guido ging ze officieel openen en de eerste auto's toe om er over te rijden.
De herstelling van de brug was net afgerond. Om de stabiliteit van de brug te garanderen, werd de ruimte eronder opgevuld met grond. De voetpaden werden verbreed. Als ook de rijweg waardoor er nu dubbelrichting verkeer mogelijk is. Weliswaar beurtelings door de wegversmalling die er op vraag van de buurtbewoners werd geplaatst.
In de zomer van 2019 werd de oude brug afgesloten voor alle verkeer omdat ze niet langer veilig was. Door het toenemend verkeer in de buurt was een herstelling hiervan echter hoognodig. De Stad drong hier dan ook op aan bij Infrabel.
De kosten bedroegen €40.000 waarvan € 4500 ten laste van de stad valt.