OVERZICHT
01.04.2020

Bilzen maakt werk van een ambitieus klimaatplan

Duurzaamheid, minder CO2-uitstoot, verdere vergroening, gescheiden riolering, betere fietsverbindingen, het stond allemaal in ons verkiezingsprogramma! Belangrijke punten voor ons klimaat. Samen moeten we de klimaatopwarming beperken, ons klimaat is belangrijk. Daarom maakten onze schepenen samen met de coalitiepartner werk van een ambitieus, maar degelijk klimaatplan! 

Op 5 december 2017 ondertekende stad Bilzen samen met bijna al de Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Via dit convenant engageert onze stad zich tot concrete maatregelen om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te doen dalen en haar veerkracht te verhogen.

Duurzaam bouwen en verbouwen, verdere vergroening, extra bossen, meer en betere verbindigingen voor fietsers en voetgangers, gescheiden riolering, minder gebruik van externe energiebronnen zijn enkele, zeer belangrijke maatregelen die in het plan staan.

De stad trekt hiervoor 40,5 miljoen Euro uit, maar rekent ook op acties van ondernemers en inwoners. We gaan hen nauw betrekken bij dit klimaatplan, we gaan hen sensibliseren en informeren. We hebben hun hulp nodig.

Bilzen heeft de afgelopen jaren al flink gewerkt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Ten opzicht van 2011 kende onze stad een daling van 10,4%. Een schitterend resultaat als je weet dat de uitstoot in Limburg daalde met 7,3% en Vlaanderen 2,6%.

Keep up the good work!